Služby

BlučinaNet s.r.o. zajišťuje služby v oblasti moderních informačních technologií a specializuje se především na služby elektronické komunikace prostřednictvím internetových sítí a to převážně vlastních sítí, ale i prostřednictvím partnerských sítí a zajišťuje k nim kompletní servis  a podporu poskytovaných služeb.

 • pevných kabelových metalických sítí
 • pevných optických sítí
 • bezdrátových (rádiových) sítí
 • mobilních sítí

V našem regionu jsme nejstarším poskytovatelem připojení k internetu od r. 2002.

Ze služeb komunikace se jedná tedy o:

 • Připojení k intenretu
 • Služby IPTV – IP televize
 • Mobilní služby volání a připojení k internetu
 • Provoz pevných telefonních linek a tel. ústředen
 • Služby web servisu – registrace a správa domén, provoz a správa www prezentaci
 • DATAcentrum- provoz vlastního datového centra pro provozy serverů
 • Služby servisu a správy výpočetní techniky
 • Specializované služby – SMS centrum, virtualizace systémů a cloudových řešení, kamerové systémy a další

 

 

 

Vyúčtování poskytbutých služeb.

Služby jsou účtovány dle platných zákonů ČR s platnou sazbou DPH.

Vyúčtování je prováděno měsíčně, čtvrtletně, půlročně, celoročně, či v jiném sjednaném termínu.

Většina telekomunikačních služeb je účtována zpětně, po  proběhlém období. Tedy např za leden, dostanete vyúčtování kolem 7. února s platností zdanitelného plnění k 28. lednu.

Vyúčtování je zasíláno elektronicky na uvedený email. Kopie vyúčtování jsou umístěny v klientském systému uživatele kdykoli ke stažení.

Tištěné vyúčtování a zasílané pozemní poštou, je zpoplatněno částkou 50Kč/ks.

Není li dohodnuto jinak, klienti dostávají vyúčtování formou výzvy k úhradě a po jeho uhrazení je jim předán doklad o provedené úhradě za poskytnutou službu k datu provedené úhrady. V případě neuhrazení poskytnuté služby je klient upozorněn, že služba nebyla uhrazena v termínu splatnosti výzvy a nedojde li i přes tuto výzvu, mohou být poskytnuté služby dočasně omezeny.