Oznámení o změnách k 1.1.2022

Věc: Oznámení o změnách  

Vážená klientko, vážený kliente, 

dovolujeme si Vás informovat o změnách či doplnění ujednání některých smluvních dokumentů, které  nastávají v souvislosti se změnou Zákona o elektronických komunikacích, účinnou od 1. 1. 2022.  V příslušných dokumentech jsou tyto konkrétní změny zaneseny, případně je smluvní dokumentace  doplněna o zcela nový dokument.  

Přehled smluvních dokumentů, ve kterých došlo ke změně či doplnění některých ujednání:  > Všeobecné obchodní podmínky. 

> Pravidla poskytování služeb. 

Smluvní dokumentace nově zahrnuje tento dokument: 

> Podmínky změny poskytovatele služby přístupu k internetu. 

 

Současně  informujeme o změně způsobu fakturace služeb připojení k internetu v pevném místě na začátek období sjednané služby daného měsíce, doposud bylo při měsíční fakturaci vždy zpětně.

 

Změna způsobu fakturace daného měsíce služby internet bude provedena již v měsíci únoru, kdy počátkem února bude proúčtován měsíc leden a v průběhu února již konkrétní měsíc únor. U klientů s trvalou platbou bude třeba provést úhradu jednorázovou platbou.

 

Kompletní přehled informací najdete na www.blucina.info nebo se můžete informovat na zákaznické lince  530-505-530. 

Přesto, že změna právního předpisu vede především k posílení práv a ochrany spotřebitele, musíme  dostát své zákonné povinnosti a způsobem, který si zákazník zvolil pro zasílání vyúčtování, informovat,  že změna smluvních podmínek vyvolaná změnou právních předpisů není důvodem pro ukončení  smluvního vztahu.  

Jsme rádi, že zůstáváte naším věrným klientem a uživatelem našich služeb, které se budeme snažit i  v této složité době maximálně zkvalitňovat. 

S pozdravem 

za BlučinaNet s.r.o., Petr Kubeš 

  jednatel společnosti