Rozhraní připojitelnosti sítí

Aktuální typy rozhraní veřejných komunikačních sítí v souladu s par.73 odst. 7 a 8 zákona 127/2005 Sb. provozované firmou BlučinaNet s.r.o.

Dokument ke stažení.