Kontrola úhrad za služby

Vzhledem k případným nedorozuměním uvádíme, že klienti se službami aktivovanými před r 2022 byli několikrát informováni o změně systému plateb za poskytované služby a byla klientům od února 2022 zaslána výzva k úhradě na aktuální měsíc. Tedy z zpětného vyúčtování na aktuální období.
V únory 2022 byli klientům zaslány tedy výzvy za leden a následně i na aktuální měsíc.
Výzvy k úhradě se zasílají tedy VŽDY jen na AKTUÁLNÍ měsíc.
(U klientů se službami již před  rokem 2022)
Pokud jste tuto výzvu k platbě z období 02/2022 neuhradili a platili jste dále stejným způsobem, máte trvale 1 platbu po splatnosti.
Vámi posílaná úhrada je tak vždy zaúčtována za nejstarší období a poslední je neuhrazeno a prováděné platby jsou v prodlení
Provést kontrolu si můžete kdykoli sami tak, že po provedení úhrady Vám přijde od nás emailem poděkování za platbu – vyrozumění o přijaté platbě a je v příloze i doklad za které období se vám platba uhradila.
Z tohoto je vždy viditelné a kontrolovatelné, které období máte uhrazeno.
Informace pro klienty kteří platili dříve zpětně a přešli na aktuální období v roce 2022:
Pro vyřešení je třeba provést samostatně úhradu jedné platby za poskytnuté služby na aktuální měsíc, která se Vám automaticky připíše k vaší smlouvě do vašeho kreditu a je vždy přesně zjistitelné, co nemáte uhrazeno.
Máte li nastaven trvalý příkaz, neměňte ho, pouze proveďte jednorázovou platbu.
Pokud jste již s námi hovořili, nebo (a) tento nedoplatek nyní uhradili, považujte toto vysvětlení za bezpředmětné.
Systém provedených úhrad jsme několikrát u všech klientů detailně revidovali, řadu klientů jsme o nedoplatku informovali ale i přesto řada klientů neprovede úhradu a jsou po splatnosti.
Prosíme, máte-li i nadále nejasnosti kontaktujte nás elektronicky na emailu fakturace@blucina.info nebo telefonicky 530 505 530, nesrovnalosti Vám osvětlíme.