Videokonference

Pro naše klienty, kteří s námi potřebují vést videokonferenční hovor, je možné se s námi spojit online přes „jakýkoli“ webový prohlížeč.

Videokonferenci zahájíte otevřením tohoto odkazu .

Do nově zobrazeného okna zapíšete vaše jméno, potvrdíte

Do dalšího okna s kamerou potvrdíte použití kamery a mikrofonu aby vás bylo vidět a slyšet.

Závěrečným liknutím na „KNOCK“ (zaklepat) zaklepete a vyčkáte, než vám osoba, která je online zpřístupní naši videokonferenci.

Je vhodné si schůzku předem domluvit telefonicky, či sjednat na čas emailem.

Poté již můžeme realizovat vlastní videokonferenční hovor.