GDPR

Ochranu osobních údajů (OÚ) klientů nám ukládají zákony ČR již dlouhou dobu. EU přišla v květnu 2018 s rozšiřujícími plošnými nařízeními pod zkratkou GDPR. Upravili jsme tedy postupy zpracování OÚ pro soulad s těmito rozšiřujícími podmínkami a k veškerým těmto údajům přistupujeme v souladu s nařízeními EU v legislativě GDPR.

Certifikát GDPR ready

Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR ve společnosti BlučinaNet s.r.o. byl pověřen Petr Kubeš. Se všemi dotazy a požadavky se obracejte na adresu gdpr(@)blucina.info.

 

Aby zákazníci a partneři získali informace, jakým způsobem je s OÚ v naší společnosti nakládáno, máme zpracovány a k dispozici ke stažení dokument „Kodex ochrany OÚ“ a „Poučení o zpracování OÚ„.