Tarif EET

<zpět na přehled tarifů.

Parametry tarifu (název a deklarovaná rychlost): 

Tarif EET/IOT

rychlost  1/1Mbps

Příchozí rychlost maximální (Mbps)

Odchozí maximální rychlost (Mbps)

agregace mezi uživateli

Zvýhodněné cena měsíčně (CZK)

 Běžná cena měsíčně (CZK)

Cena zvýhodněné aktivace (CZK)

Cena zvýhodněné instalace (CZK)

3

3

1:1 – není agregována

49

199

1

1900

Vhodnost tarifu:
Obvyklý tarif připojení k internetu pro pokladny EET, chytrá zařízení, zabezpečení či internet věcí. Pro běžné uživatelské použití není vhodný.

 

Detailní specifikace:
Běžně dostupná obvyklá příchozí rychlost (Mbps)
Běžně dostupná  obvyklá  odchozí rychlost (Mbps)
Minimální příchozí rychlost (Mbps)
Minimální odchozí rychlost (Mbps)
Běžná cena aktivace* (CZK)
Běžná cena instalace ** (CZK)
1
1
1
1
490
1999

 

Vysvětlení pojmů:


Příchozí rychlost maximální:
rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně maximální nepřekročitelná.
Odchozí rychlost maximální: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně maximální nepřekročitelná.
Běžně dostupná obvyklá příchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
Běžně dostupná obvyklá odchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
Minimální příchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
Minimální odchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nikdy nižší.
Agregace mezi uživateli: Zda li je nastavená rychlost konkrétního tarifu sdílena i mezi jiné uživatele.

Upozornění od 1.1.2021: Nehledě na stav nařízení Telekomunikačního úřadu ČR ohledně zveřejňování informací k rychlostí tarifů, je potřeba vždy správně provést na straně uživatele správné ověření rychlosti. Přesné postupy jak ověřit funkčnost připojení a rychlost v souladu s poskytovanými službami doporučujeme klientům postupovat dle návodů uvedených v technické podpoře služeb.

Běžná cena aktivace: cena za zpřístupnění: aktivace, zprovoznění, nastavení tarifu v místě připojení uživatele, pokud není poskytovatelem zvýhodněna.
Běžná cena instalace: cena za instalaci, zřízení připojení, které není dotováno poskytovatelem. Bývá vyčísleno na základě skutečně nainstalovaného materiálu a zařízení, které se stává majetkem uživatele.
Cena zvýhodněné aktivace: aktivace, zprovoznění, nastavení tarifu v místě připojení uživatele, které je poskytovatelem dotováno a  tuto aktivaci nese k vlastní tíži poskytovatel.
Cena zvýhodněné instalace: Cena za instalaci zařízení a materiálů jako potřebných nákladů pro realizaci připojení uživateli, které financuje poskytovatel na základě dále specifikovaných podmínek, např. minimální dobu použití služeb poskytovatele. Jedná se zejména o přijímací modem, potřebné uchycení, základní kabeláž propojení do domácí sítě uživatele.