Tarif Bonus 20

<zpět na přehled tarifů.

Parametry tarifu (název a inzerovaná rychlost): 

Tarif 50 Bonus+100% rychlosti z 20Mbit až na 50Mbit

Příchozí rychlost maximální (Mbps)

Odchozí maximální rychlost (Mbps)

agregace mezi uživateli

Zvýhodněné cena měsíčně (CZK)

 Běžná cena měsíčně (CZK)

Cena zvýhodněné aktivace (CZK)

Cena zvýhodněné instalace (CZK)

55

7

1:1 – není agregována

457

499

1

1

Vhodnost tarifu:
Obvyklý tarif připojení k internetu, s maximálním výkonem. Je vhodný pro sledování IPTV, běžné prohlížení internetu, poslech hudby a podobné funkce, jako rodinné použití. Je vhodný pro více současně náročnějších uživatelů, nebo sledování více TV online.

Tarif je vázaný na stávající připojení Dynamik 20 a je podmíněný závazkem užití služby připojení k internetu na 24měsíců. V případě předčasného ukončení služby nebo rámcové smlouvy, je doúčtován rozdíl zvýhodněné ceny měsíčně, nebo účtované částky od běžné ceny měsíčně za připojení.

Upozornění:
Tento tarif je upgrade tarifu Dynamik 20 nebo obdobných s rychlostí 20 Mbit download a 2 Mbit upload navýšením jeho maximální rychlosti na 55Mbit, tedy o 100% až na parametry maximální rychlosti 55 Mbit download a 10 Mbit upload. Tímto se rozumí, že Váš původní tarif dostává vyšší maximální rychlosti.
Tento bonus byl nastaven všem klientům s původními tarify Dynamik 20 s čímž byli obeznámeni elektronicky emailem s vyúčtováním.
V lokacích uživatelů, kteří nemají optimální připojovací parametry ( optimální viditelnost a dostupnost vysílače, starší typ modemu nebo slabší přijímací stav zařízení) nemusí toto bezplatné navýšení být zjevně znatelné a využitelné. Tento stav je třeba případně řešit uživatelem s naší technickou podporou s možností úpravy či modernizace modemu připojení uživatele s ověřením dostupnosti služby v této lokaci. V případě stávající nemožnosti bonus využít může být navrhnuto  poskytovatelem jiné vhodnější řešení.
Služba taktéž nemusí být nároková v případě uživatelů s prodlením úhradou služeb, nebo s horší platební bilancí, tzv „skóre“ plateb po splatnosti.

 

Detailní specifikace:
Inzerovaná příchozí rychlost (Mbps)
Inzerovaná Odchozí rychlost (Mbps)
Běžně dostupná obvyklá příchozí rychlost (Mbps
Běžně dostupná  obvyklá  odchozí rychlost (Mbps)
Minimální příchozí rychlost (Mbps)
Minimální odchozí rychlost (Mbps)
Běžná cena aktivace* (CZK)
Běžná cena instalace ** (CZK)
20
10
12
6
6
3
490
1999

 

 • Vysvětlení pojmů:

  Podle novelizace zákona o elektronických komunikacích uvádíme, kdy naše tarify mohou obsahovat 4 parametry rychlosti.
  Inzerovanou rychlost tarifu, maximální rychlost tarifu jako zrychlení „turbo“, běžnou rychlost v místě při plném vytížení a minimální garantovanou rychlost tarifu. Veškeré hodnoty vychází ze zákonné povinnosti výpočtu pro správnou přehlednost tarifu.


  Příchozí rychlost maximální:
  rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně maximální nepřekročitelná. Inzerovaná rychlost má nastavené „turbo“ zrychlení na tuto maximální rychlost. Díky tomuto nastavení se např. web stránky načítají ještě rychleji než inzerovanou rychlostí.
  Odchozí rychlost maximální: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně maximální nepřekročitelná jako turbo narychlení inzerované rychlosti.
  Příchozí inzerovaná (deklarovaná rychlost): rychlost, se kterou je tarif inzerován ve smlouvách a seznamech tarifů.
  Odchozí inzerovaná (deklarovaná rychlost): rychlost vkládání/odesílání, se kterou je tarif inzerován ve smlouvách a seznamech tarifů.
  Běžně dostupná obvyklá příchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nižší, obvykle 60% z inzerované rychlosti.
  Běžně dostupná obvyklá odchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nižší, obvykle 60% z inzerované rychlosti.
  Minimální příchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nižší, obvykle 30% z inzerované rychlosti.
  Minimální odchozí rychlost: rychlost, která je nastavena na zařízení jako skutečně minimální nepřekročitelná, tato rychlost by neměla být nižší, obvykle 30% z inzerované rychlosti..
  Agregace mezi uživateli: Zda li je nastavená rychlost konkrétního tarifu sdílena i mezi jiné uživatele.

  Upozornění od 1.1.2021: Nastavení a informace jsou v souladu nařízení Telekomunikačního úřadu ČR ohledně zveřejňování informací k rychlostí tarifů a je potřeba vždy správně provést na straně uživatele správné ověření rychlosti. Přesné postupy jak ověřit funkčnost připojení a rychlost v souladu s poskytovanými službami doporučujeme klientům postupovat dle návodů uvedených v technické podpoře služeb.

   

  Běžná cena aktivace: cena za zpřístupnění: aktivace, zprovoznění, nastavení tarifu v místě připojení uživatele, pokud není poskytovatelem zvýhodněna.
  Běžná cena instalace: cena za instalaci, zřízení připojení, které není dotováno poskytovatelem. Bývá vyčísleno na základě skutečně nainstalovaného materiálu a zařízení, které se stává majetkem uživatele.
  Cena zvýhodněné aktivace: aktivace, zprovoznění, nastavení tarifu v místě připojení uživatele, které je poskytovatelem dotováno a  tuto aktivaci nese k vlastní tíži poskytovatel.
  Cena zvýhodněné instalace: Cena za instalaci zařízení a materiálů jako potřebných nákladů pro realizaci připojení uživateli, které financuje poskytovatel na základě dále specifikovaných podmínek, např. minimální dobu použití služeb poskytovatele. Jedná se zejména o přijímací modem, potřebné uchycení, základní kabeláž propojení do domácí sítě uživatele.

  Dokumentace: Všeobecné obchodní podmínky, pravidla poskytovaných služeb a vzorové dokumenty smlouvy naleznete zde.

  Technická podpora:  Podpora poskytovaných služeb na SMS bráně +420 7 72 72 80 70 nepřetržitě. Telefonická podpora v pracovní čas na čísle +420 530 505 533.

  Uvedené ceny s příslušnou sazbou DPH.