Bezhotovostní platby – omezení plateb v hotovosti

 

 Prosíme klienty, aby přednostně prováděli platby bezhotovostně na náš účet:

FIO Banka 2200 617 637 / 2010.

Jako Variabilní symbol použijte vaše číslo smlouvy.

Jedná li se o trvalou platbu za služby, nastavte si termín realizace k 10 tému dni měsíce.

Nejste si li jisti s nastavením, zavolejte nám.
Původní účet u Moneta Money Bank bude zrušen.