Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Blucina Info Veřejné vyhlášky
Akce dokumentů

Veřejné vyhlášky

Nahoru o jednu úroveň
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Autor: Jedličková — Poslední změna: Středa 20.02.2013 10:37
Místní poplatek za odpad
VV 2006 Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.12.2012 14:57
 
VV 2007 Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.12.2012 14:58
 
VV 2008 Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.12.2012 15:02
 
VV 2009 Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.12.2012 15:10
 
VV 2010 Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.12.2012 15:13
 
VV 2011 Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.12.2012 15:16
 
VV 2012 Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 18.12.2012 14:32
 
VV 2013 Autor: Jedličková — Poslední změna: Středa 22.01.2014 17:53
 
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 13.02.2014 07:37
Pronájem části pozemků
Protokol o nezávadnosti studánky Komenského Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pátek 24.01.2014 11:22
 
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 20.02.2014 13:28
prodej pozemku
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 06.03.2014 13:45
Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Posuzování vlivů na životní prostředí Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 10.03.2014 12:54
 
Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Autor: Jedličková — Poslední změna: Středa 19.03.2014 08:52
Rajhrad - odklon tranzitní nákladní dopry ze silnice II/ na dálnici D2
Veřejná vyhláška - Oznámení Autor: Jedličková — Poslední změna: Středa 26.03.2014 13:16
Zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Jiřina a Zdeněk Stravovi
Volby do Evropského parlametu konané 23.05. - 24.05.2014 Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:55
počet členů okrskové volební komise
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 15.04.2014 13:13
pronájem pozemku Fromuchy KN 1793/2 o výměře 282 m2
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 15.04.2014 13:13
pronájem pozemku Fromuchy KN 1790/2 o výměře 337 m2
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 15.04.2014 13:13
pronájem pozemku Šéby KN 1507/45 o výměře 728 m2
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 01.04.2014 08:13
Dne 31.3.2014 v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Blučina
Volby do Evropského parlametu konané 23.05. - 24.05.2014 Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:55
Zapisovatelé okrskové volební komised
Volby do Evropského parlametu konané 23.05. - 24.05.2014 Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:56
Počet a sídlo volebních okrsků
Společné rozhodnutí o změně rozhodnutí o ochranném pásmu Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 12.05.2014 16:36
 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Autor: Jedličková — Poslední změna: Pátek 25.04.2014 09:51
NEZNÁMÍ VLASTNÍK
Veřejná vyhláška Autor: Jedličková — Poslední změna: Středa 04.06.2014 17:11
Seznam k nahlédnutí daň z nemovitostí na rok 2014
Svazek Židlochovicko Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:56
Kalkulace vodného a stočného 2014
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:34
pronájem pozemku Fromuchy KN 1787 a KN 1788
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:35
prodej pozemku PK 1425/1 lokalita Farská ulička
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 26.05.2014 10:57
v pátek 23.5.2014 od 14:00hod do 22:00 hod v soboru 24.5.2014 od 8:00hod do 14:00 hod
Výsledky hlasování vole do Evropského parlamentu Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 24.06.2014 13:34
volby konané ve dnech 23.05 - 24.5.2014
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 02.06.2014 17:44
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 19.06.2014 16:06
Růžena Nešič, Komenského 124, Blučina
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pátek 18.07.2014 11:26
pronájem části obecního pozemku v ul. Komenského k.ú. Blučina
Státní pozemkový úřad Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 05.08.2014 10:19
Komplexní pozemková úprava v kat.úz.Měnín - Pozvánka Rozdělovníky jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ
Veřejná vyhláška Autor: Jedličková — Poslední změna: Úterý 19.08.2014 08:19
Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 25.08.2014 08:13
Prodej části pozemku v ulici Na Příkopech.
Záměr obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 25.08.2014 08:13
Prodej části obecního pozemku v ulici Dukelská
Vyhlášení skutečností pro uplatňování odchylného postupu Autor: Jedličková — Poslední změna: Středa 18.03.2015 17:04
- odchylný postup pro usmrcování jedinců špačka obecného
Nařízení obce Blučina Autor: Jedličková — Poslední změna: Pondělí 15.09.2014 14:03
kterým vydává tržní řád
Veřejná vyhláška Autor: Jedličková — Poslední změna: Čtvrtek 16.10.2014 11:07
Oznámení zahájení řízení o změně č. VI ÚP
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 19.11.2014 14:13
 
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. VI Územního plánu obce Blučina Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 14.01.2015 10:02
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. VI Územního plánu obce Blučina
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 20.07.2016 10:59
Oznámení o zahájení projednání Návrhu zadání ÚP Blučina
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 11.05.2015 11:13
Oznámení návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JMK na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Úterý 07.07.2015 09:47
Oznámení návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Opatření obecné povahy Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 11.05.2015 11:35
Ochranná pásma letiště Brno Tuřany
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Úterý 23.06.2015 14:36
Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 03.06.2015 11:08
Daň z nemovitých věcí na rok 2015
Výzva k odstranění vraku Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 15.07.2015 13:54
Peugeot - červený, ul. Nová
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 24.07.2015 09:50
o možnosti převzít písemnost - Hauschild Roman
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 21.08.2015 10:18
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
Výzva Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 21.10.2015 16:46
k uplatnění práva udělení souhlasu či nesouhlasu s klučením vinice
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 12.08.2015 13:40
Oznámení o pokračování správního řízení ve věci uznání honitby Nový Dvůr
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 19.08.2015 10:24
Oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci uznání honitby " Nový Dvůr "
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 14.09.2015 08:48
Blučina, místní komunikace Fialky
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Čtvrtek 15.10.2015 13:22
Oznámení návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 23.10.2015 08:36
katastrální úřad pro JMK
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 09.12.2015 10:19
úprava provozu místní komunikace
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 Autor: mcanova — Poslední změna: Čtvrtek 14.01.2016 11:33
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 22.01.2016 10:50
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 29.01.2016 08:21
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 05.02.2016 08:33
Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Blučina, přeložka silnice II/416 Blučina obchvat, 1.etapa"
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Čtvrtek 17.03.2016 09:22
o vyzvednutí písemnosti
Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416 a přilehlých místních komunikacích v obci Blučina Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 30.03.2016 12:04
 
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 04.04.2016 08:24
o možnosti převzít písemnost
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 06.04.2016 11:31
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - Znakom
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 13.05.2016 08:43
Návrh zásad územního rozvoje JMK
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 13.05.2016 08:10
Oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce CB vozovky D2
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 13.05.2016 08:37
o možnosti převzít písemnost - Desák J.
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 01.06.2016 12:08
FÚ Brno-venkov
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 30.05.2016 17:03
Opatření obecné povahy - úprava provozu komunikace v obci Blučina
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 30.05.2016 17:00
o možnosti převzít si písemnost Desák J.
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 30.05.2016 17:02
Rozhodnutí - Stavební povolení - Blučina obchvat, 1.etapa
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 03.06.2016 11:36
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - Rekonstrukce VTL DN 500
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 08.06.2016 15:03
Návrh opatření obecné povahy - "Zóna 30"
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 15.06.2016 15:49
o možnosti převzít si písemnost Desák J.
Opatření obecné povahy Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 20.07.2016 10:57
 
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 04.07.2016 08:34
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416 v k.ú. Blučina v souvislosti se stavbou okružní křižovatky v rámci akce "Přeložka II/416 - Blučina obchvat"
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pátek 29.07.2016 07:44
Opatření obecné povahy - doplnění pasportu dopravního značení - "Zóna 30"
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 08.08.2016 15:51
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v místě okružní křižovatky- " Přeložka II/416 - Blučina obchvat"
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 08.08.2016 15:51
Oznámení návrhu patření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu v místě okružní křižovatky- " Přeložka II/416 - Blučina obchvat"
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 05.09.2016 14:55
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na ul. Komenského - oprava vodovodního řadu
Veřejná vyhláška - odbor dopravy, MěÚ Židlochovice Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 12.09.2016 08:40
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416 v km cca 21-22 silničního pasportu z důvodu rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7-16,2 vpravo
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Čtvrtek 29.09.2016 15:48
Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu v místě okružní křižovatky - "Přeložka II/416 - Blučina obchvat"
KúJM odbor životního prostředí - Oznámení záměru Autor: mcanova — Poslední změna: Středa 16.11.2016 10:49
CTPark Blučina, objekt BLU3
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 07.11.2016 08:20
zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Autor: mcanova — Poslední změna: Pondělí 21.11.2016 10:29
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - oprava dešťových vpustí na ul. Komenského
Rozhodnutí Autor: mcanova — Poslední změna: Čtvrtek 03.11.2016 14:17
Závěrečné zajišťovacího řízení - CTPark Blučina, objekt BLU3
« říjen 2017 »
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31